Zvolte si oblast:

Aktualizace znění výzev – Fond pro bilaterální spolupráci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V souvislosti s aktualizací Pokynu pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni bylo upraveno znění obou probíhajících výzev v rámci tohoto Fondu

2. Výzvy: Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni – Výzva pro obce a kraje 

3. Výzvy: Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

Jedná se zejména o rozšíření oprávněných iniciativ a způsobilosti výdajů.

Byla rovněž upravena maximální výše grantu.