Zvolte si oblast:

Analýza bilaterálních vztahů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Národní kontaktní místo bude v následujících měsících realizovat Analýzu bilaterálních vztahů mezi subjekty z České republiky a subjekty z donorských zemí, které spolupracovali a spolupracují v rámci EHP a Norských fondů 2009-14.

Hlavním důvodem této analýzy je zhodnocení úrovně bilaterálních vztahů českých subjektů se subjekty z donorských zemí (především vznik partnerství mezi subjekty, jeho aktuální fungování a očekávaný přínos v budoucnu). Analýzu vypracuje společnost Ernst & Young, s.r.o. Hlavním zdrojem údaje pro analýzu budou dotazníky a rozhovory s konečnými příjemci projektů i s jejich partnery z cizí země.

Výsledky analýzy budou prezentovány veřejnosti v na konci prvního kalendářního čtvrtletí roku 2016 a celý dokument bude dostupný na webu EHP a Norských fondů pro období 2009-14.