Zvolte si oblast:

Pokyn NKM pro zprostředkovatele programů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 13. 9. 2021
  • Výměna přílohy
  • Aktualizace
  • Zip soubor - komplet přílohy

Národní kontaktní místo vydává 2. verzi Pokynů NKM pro zprostředkovatele programů platnou od 7. 9. 2021. Pokyn pro zprostředkovatele programů financovaných z FM EHP/Norska 2014-2021 upravuje postupy pro realizaci programů financovaných z Fondů EHP a Norska 2014-2021. Pokynem jsou povinni se řídit zprostředkovatelé programů a partneři programů, a to v rozsahu, který je pro ně relevantní. Spolu s revidovaným Pokynem NKM pro zprostředkovatele programů byla upravena také příloha č. 1 – Statut ŘV. Oba dokumenty jsou zde uváděny se zvýrazněnými změnami oproti jejich prvním verzím. Ostatní přílohy zůstávají v platnosti.

Dokumenty ke stažení:

Revidovaná verze Pokynu a přílohy č. 1

Původní znění Pokynu a kompletní přílohy