Zvolte si oblast:

Příručka pro příjemce grantů financovaných z programů Zdraví, Kultura, Řadná správa, Lidská práva a Spravedlnost

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 4. 2022 11:00
  • Aktualizace
  • Úprava formátování Příručky - výměna souboru
  • Příloha 15 - aktualizace
  • Aktualizace Příručky
  • Aktualizace Příloh
  • Aktualizace přílohy 01 Pokyny pro publicitu

Aktualizace

Ministerstvo financí - Zprostředkovatel programů vydává Příručku pro příjemce grantů financovaných z programů Zdraví, Kultura, Řádná správa, Lidská práva a Spravedlnost. Příručka pro příjemce grantů upravuje postupy pro realizaci projektů v rámci programů Zdraví, Kultura, Řádná správa, Lidská práva a Spravedlnost a sub projektů v rámci malých grantových schémat programů financovaných z Fondů EHP a Norska 2014-2021 od okamžiku jejich schválení.

Dne 3. 1. 2022 byla schválena aktualizovaná verze Příručky a vybraných příloh. Ke stažení je aktualizovaná verze a také verze s vyznačenými změnami.      

V návaznosti na aktualizaci Komunikačního a design manuálu (prosinec 2021) byla aktualizována příloha 01 Pokyny pro publicitu. Ke stažení je aktualizovaná verze a také verze s vyznačenými změnami.

Dokumenty ke stažení

 

 

Původní verze (změny k 28. 1. 2021)