Zvolte si oblast:

Bilaterální ambice: Pokyn pro žadatele a konečné příjemce v rámci programů Spravedlnost, Lidská práva, Řádná správa věcí veřejných a Zdraví - verze 3

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí - Zprostředkovatel programů vydává aktualizovaný Pokyn pro žadatele a konečné příjemce v rámci programů Spravedlnost, Lidská práva, Řádná správa věcí veřejných a Zdraví, který je platný od 15. 5. 2024.

Tento Pokyn pro žadatele a příjemce je určen pro bilaterální spolupráci v rámci programů Spravedlnost, Lidská práva, Řádná správa věcí veřejných a Zdraví, a to pro subjekty aktivně působící v oblastech programů včetně konečných příjemců schválených projektů v rámci výše uvedených programů, není-li ve výzvě příslušného programu uvedeno jinak.

Pokyn je určen k tomu, aby poskytl žadatelům a konečným příjemcům návod a postupy pro přijímání finančních prostředků a jejich administraci, včetně postupů udělování a vyplácení těchto prostředků. Pokyn vymezuje obecné postupy. Konkrétní podmínky relevantní pro konkrétní program jsou vždy uvedeny v příslušné výzvě.

Dne 10. 5. 2024 byla schválena aktualizovaná verze Pokynu Bilaterální ambice, která je platná od 15. 5. 2024. Aktualizovaná verze je ke stažení níže.

Dokumenty ke stažení