Zvolte si oblast:

Memoranda a Nařízení

Přehled Memorand a Nařízení EHP a Norských fondů závazných pro ČR.

ilustrace

Aktualizováno

Nařízení

Základním dokumentem pro implementaci EHP a Norských fondů 2014-2021 jsou Nařízení o implementaci Finančního mechanismu EHP a Nařízení o implementaci Finančního mechanismu Norska včetně příloh (Regulation on the implementation of the EEA Financial Mechanism and Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism including Annexes)

Aktualizováno

Memoranda

Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.