Zvolte si oblast:

Přehled schválených žádostí - Program CZ15

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Přehled schválených projektů - Program CZ15
Pořadí Název projektu Žadatel Schválený grant (Kč)
1 Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznici Kuřim Vězeňská služba České republiky 11 167 364
2 Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram Vězeňská služba České republiky 11 167 206
3 Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava Vězeňská služba České republiky 11 908 304
4 Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Vězeňská služba České republiky 10 637 630
5 Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky 12 908 786
6 Zavedení videokonferencí v resortu justice Ministerstvo spravedlnosti 48 903 693
7 Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR Probační a mediační služba České republiky 8 885 528
SCHVÁLENÉ CELKEM 115 578 511