Zvolte si oblast:

Česká republika vystoupila na 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Martina Štěpánková, náměstkyně ministra pro lidská práva a rovné příležitosti a vedoucí delegace ČR včera vystoupila ve všeobecné rozpravě na 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen, které probíhá ve dnech 9. – 20. března 2015 v New Yorku.

Účast české delegace na letošním zasedání Komise OSN pro postavení žen byla podpořena z projektu financovaného z Norských fondů s názvem "Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života".

Více o 59. Zasedání Komise OSN se dočtete v tomto článku na oficiálních stránkách Vlády České republiky.