Zvolte si oblast:

Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuŽeny za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu
Číslo projektu661
Příjemce

Multikulturní centrum Praha, z.s.

http://www.mkc.cz

 

Místní partner projektu

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Popis projektu

Tento projekt, který zahrnuje výzkumné, pedagogické a publikačně-komunikační části, se zaměří na proměny práce a pracovních podmínek v odvětví obchodu. Jedná se o odvětví s vysokým podílem zaměstnaných žen a rovněž vykazuje rostoucí zastoupení práce zahraničních pracovnic a pracovníků. Projekt se zaměří na problematické aspekty práce v obchodech spojené s agenturním zaměstnáváním, tlakem na snižování nákladů, či negativními dopady flexibility vyžadované zaměstnavateli po domácích a zahraničních pracovnicích a pracovnících. Projekt ve spolupráci s akademickým prostředím (FHS UK), odbory a relevantními aktéry státu přispěje k prohloubení diskuze o problémech zaměstnávání žen a cizinců.

Schválený grant

819 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016