Zvolte si oblast:

Z labyrintu násilí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuZ labyrintu násilí
Číslo projektu519
Příjemce

Persefona z. s.

www.persefona.cz

Popis projektu

Vizí formující všechny aktivity projektu je společnost vnímavá k projevům násilí ve vztazích. Cílem projektu je snížení výskytu domácího násilí a sexuálního násilí (znásilnění i sexuálního zneužívání) ve společnosti pomocí kvantitativního i kvalitativního rozšíření služeb obětem a zvýšení kapacity terapie násilných osob. K optimalizaci řešení chceme přispět skrze zvyšování citlivosti zainteresovaných profesních skupin a posílením jejich zájmu o tyto oblasti. Iniciujeme vznik brněnského interdisciplinárního týmu k řešení problematiky sexuálního násilí, v rámci kterého budeme sdílet dobrou praxi a rozvíjet své znalosti, a to za účasti norského partnera. Proběhne celostátní sociologický průzkum zaměřený na domácí a sexuální násilí i násilné osoby, který přinese cenná data. Ta budou prezentována široké odborné, studentské i laické veřejnosti a zároveň budou využita v rámci řešení problematiky násilí. Získané informace budou využity také v rámci mediální kampaně zaměřené za změnu postojů společnosti k násilí ve vztazích. Aktivity celého projektu vychází z reálných potřeb a právě ve svém souhrnu přispějí k požadovaným společenským změnám.

Schválený grant

6 680 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.2.2015, Datum ukončení: 30.4.2016