Zvolte si oblast:

Ženy a muži v rovnováze

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuŽeny a muži v rovnováze
Číslo projektu255
Příjemce

Fórum 50 %, o.p.s.

www.padesatprocent.cz

Místní partner projektu

Sociologický ústav AV ČR

Svaz měst a obcí České republiky

Severská obchodní komora v České republice

Popis projektu

Projekt navazuje na dosavadní aktivity Fóra 50 % a reaguje na dlouhodobě nízké zastoupení žen na všech úrovních rozhodování a na nedostatečné uplatňování gender mainstreamingu v rozhodování místních samospráv. V praxi se projevuje i souvislost mezi oběma problémy, jejíž obecnější platnost bude v rámci projektu podrobně zmapována a prozkoumána. Všechny aktivity se vztahují ke společnému cíli, kterým je systémová změna v podobě zavedení pozitivních opatření a uplatňování gender mainstreamingu, a to především na úrovni měst a obcí. K této změně projekt přispěje prostřednictvím analýz současného stavu, zvyšováním povědomí o tématu u odborné i široké veřejnosti (konference, informační materiály atd.), přenosem know-how a zkušeností ze Skandinávie, získáváním nových podporovatelů/ek zejména na straně mužů (Koalice za vyrovnané zastoupení žen a mužů, seznam ambasadorů) prací s klíčovými aktéry (zejm. politickými stranami a místními samosprávami). Tyto snahy budou dále posíleny přímou podporou žen, které jsou aktivní ve veřejném životě, a to formou setkávání, diskuzí, sestavením databáze expertek, medializací a dalšími dílčími aktivitami.

Schválený grant

8 850 348 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7.2014, Datum ukončení: 30.4.2016