Zvolte si oblast:

Technika a ICT - Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajPlzeňský kraj
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuTechnika a ICT - Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji
Číslo projektu248
Příjemce

Akademie HK PK, o.p.s.

Místní partner projektu

Techmania Science Center o.p.s.

Západočeská Univerzitav Plzni

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

Popis projektu

Česká republika patří v evropském měřítku k zemím s velice podprůměrným zastoupením žen v technických a ICT oborech, což přináší řadu negativních důsledků v hospodářské i společenské oblasti. Vývoj v jiných zemích, studijní výsledky dívek v matematice a dalších předmětech, jakož i řada provedených výzkumů přesvědčivě ukazují, že nízký počet žen v technických a ICT oborech je způsoben spíše společenskými bariérami a může být systematicky zvyšován jejich odstraňováním. Identifikovaný problém a jeho příčiny hodláme řešit vytvořením širokého partnerství klíčových aktérů pro řešení genderové segregace ve vzdělávání v Plzeňském kraji (základní školy, střední školy, hospodářské komory, zaměstnavatelé, univerzity, Plzeňský kraj), využitím zahraničních zkušeností a realizací souboru navzájem se doplňujících aktivit pro stanovené cílové skupiny (žákyně a studentky základních škol a gymnázií, učitelé a výchovní poradci, zástupci relevantních institucí). Realizace projektu bude kombinací přímé práce se stanovenými cílovými skupinami a ovlivňování společenského diskursu pomocí doprovodné mediální kampaně.

Schválený grant

6 394 986 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7.2014, Datum ukončení: 30.4.2016