Zvolte si oblast:

Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuSnížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova
Číslo projektu165
Příjemce

La Strada Česká republika, o.p.s.

www.strada.cz

Místní partner projektu

Naděje o.s.

Farní charita Praha 1

Popis projektu

Obchodováním s lidmi jsou často kvůli své zranitelnosti ohroženi lidé bez domova. Máme zkušenost s nábory, kdy jsou tito lidé zlákáni (často do zahraničí) s příslibem výdělku. Specifickou skupinou jsou ženy bez domova, které čelí často jiným formám násilí než muži. Jsou často týrány svými partnery, či zneužívány. Rovněž jsou více ohroženy nucenou prostitucí, či pracovním vykořisťováním v domácnostech. V ČR zatím nevznikla studie zabývající se problematikou ohrožení obchodováním s lidmi se zaměřením na ženy bez domova. Rovněž neexistuje výraznější spolupráce mezi bezdomoveckými organizacemi a organizacemi, které se problematikou obchodování s lidmi zabývají. Hlavním cílem projektu je snížení rizik obchodování s lidmi u žen bez domova prostřednictvím terénního výzkumu specifik tohoto jevu, následné analýzy výsledků, včetně výzkumu co nejefektivnějšího systému prevence a pomoci, a šíření výsledků analýzy po ČR.

Schválený grant

708 200 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9.2014, Datum ukončení: 31.8.2015