Zvolte si oblast:

S tebou ne! aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuS tebou ne! aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu
Číslo projektu131
Příjemce

ROZKOŠ bez RIZIKA

www.rozkosbezrizika.cz

Partner

Pro Sentret

Místní partner projektu

STUDNICE o.s.

Intervenční centrum Praha

Popis projektu

Projekt reaguje na problematiku násilí na ženách v sexbyznysu. V ČR doposud neproběhlo žádné výzkumné šetření, které by komplexně mapovalo formy a struktury násilí, strategie k řešení a zkušenosti žen s institucionální pomocí. Neexistuje ucelený postup řešení násilí v sexbyznysu ze strany státních autorit či neziskového sektoru. Přitom je prokázáno, že ženy v sexbyznysu jsou velmi ohroženou skupinou z hlediska různých forem násilí. Cílem projektu je snížit výskyt násilí na ženách pracujících v sexbyznysu, analyzovat problém, získat know-how od zahraničního partnera, vytvořit preventivní materiály a propagovat téma a způsob řešení problému vůči laické i odborné veřejnosti. Výstupem projektu bude výzkumné šetření, informačně/edukativní preventivní programy (e-learning, smartphone aplikace), medializace tématu násilí, koncept skupinového setkávání žen ze sexbyznysu a šíření dobré praxe mezi síť spolupracujících organizací. Norský partner (ProSentret) poskytne know how pro realizaci jednotlivých aktivit projektu.

Schválený grant

2 362 786 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1. listopadu 2014, Datum ukončení: 31. ledna 2016