Zvolte si oblast:

Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuPozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!
Číslo projektu572
Příjemce

Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

http://www.gendernora.cz/

Místní partner projektu

Kancelář veřejné ochránkyně práv (KVOP)

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti v ČR o problematice nerovného odměňování žen a mužů (tzv. GPG), podnítit celospolečenskou diskusi o tomto závažném společenském jevu a hledat způsoby, jak GPG v ČR předcházet. Na realizaci projektu bude spolupracovat Genderové informační centrum NORA, o.p.s. a Kancelář veřejného ochránce práv. Osvětová kampaň bude celorepubliková. Vznikne 8 videoklipů s respektovanými osobnostmi ČR, které budou využity pro vedení kampaně napříč ČR (ČT, DVTV, kinosály, filmové festivaly, YouTube, sociální sítě). Dále ve všech krajských městech proběhnou osvětové besedy k uvedenému tématu. Kromě osvětových besed pro veřejnost se na jedné střední škole uskuteční projektový den. Další aktivitou realizovanou v krajských městech budou kulaté stoly se sociálními partnery se zaměřením na hledání konkrétních mechanismů pro předcházení GPG. Na základě výstupů z analýzy dostupných dat a zpětné vazby od sociálních partnerů bude zpracován poziční dokument. Pro odbornou veřejnost bude určena mezinárodní konference pod záštitou Kanceláře veřejného ochránce práv. Na konferenci bude navazovat vydání sborníku.

Schválený grant

1 660 582 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016