Zvolte si oblast:

Miniškolka Emcéčko

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajZlínský kraj
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuMiniškolka Emcéčko
Internetové stránky projektu

http://miniskolka-emcecko.webnode.cz/

Číslo projektu590
Příjemce

Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko

http://www.mcvalmez.cz/

Popis projektu

Projekt Miniškolka Emcéčko je zaměřen na podporu rovných příležitostí a podporu slaďování rodinného a pracovního života prostřednictvím podpory a udržení stávajících služeb péče o děti ve věku od 2 do 6 let. Cílem projektu je udržení služeb péče o děti, které využívají především rodiče dětí mladších 3 let, včetně rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které se po rodičovské dovolené vrací na trh práce. V naší miniškolce jsme vytvořili prostředí, ve kterém se tyto děti cítí dobře a jsou začleňovány do kolektivu dětí bez dalšího znevýhodnění. Pohoda a pocit bezpečí dětí se pak projevuje i v rodině, což přispívá ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním, soukromým a rodinným životem.

Schválený grant

175 935 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.5.2015, Datum ukončení: 31.10.2015