Zvolte si oblast:

Násilí věc (ne)veřejná

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuNásilí věc (ne)veřejná
Číslo projektu124
Příjemce

SPONDEA, o.p.s.

www.spondea.cz

Partner

Oslo Krisesenter

Místní partner projektu

Statutární město Brno

Popis projektu

Projekt reaguje na absenci služeb týkajících se komplexního řešení problematiky násilí páchaného na ženách/mužích a domácího násilí v ČR v Jihomoravském kraji. S výjimkou Brněnska jsou zde problémem nedostatečné právní služby pro oběti domácího násilí a služby pro násilné osoby, nedostatečná osvěta a prevence zahrnující odbornou i laickou veřejnost. Cílem projektu je návrh systému terénní péče a vznik nových míst pro poskytování služeb jak obětem násilí, tak násilným osobám a jejich dětem a zavedení nové právní služby na ochranu osob ohrožených domácím násilím. Díky projektu bude dosaženo rozšíření terapeutických a poradenských služeb a speciálních programů pro násilné osoby. Bude posílena prevence domácího násilí a dopadů domácího násilí, posílena prevence násilí na ženách/mužích. Projekt s celorepublikovým dopadem zahrnuje inovativní přístup k řešení problematiky násilí na ženách/mužích a problematiky domácího násilí, a to posunem služby „za klientem“ a využitím herní aplikace pro osvětu školní mládeže. Inspirací budou zkušenosti norského partnera – Oslo Krisesenter.

Schválený grant

7 192 900 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9.2014, Datum ukončení: 30.4.2016