Zvolte si oblast:

Gender v inovacích - inovace v klastrech

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajMoravskoslezský kraj
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuGender v inovacích - inovace v klastrech
Číslo projektu177
Příjemce

Národní klastrová asociace

www.nca.cz

Partner

Norway Oppland ( Torunn Aass Taralrud)

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na gender mainstreaming v klastrech s aplikací v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu je podpora začlenění tématu gender do všech sfér inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a nejlepší praxe z Norska. Projekt přispěje k optimalizaci využití potenciálu žen pro inovace z hlediska jejich zapojení a udržení v pracovním procesu pomocí vhodných řešení pro slaďování rodinného a pracovního života. Dále umožní porozumění genderové nerovnoprávnosti v inovačním cyklu a také využití různých forem pobídek pro průmysl a výzkum k vytváření genderové rovnováhy ve výzkumných a inovačních týmech. Druhá linie zdůrazní pohled na ženy jako tvůrce poptávky. Oblast genderu a vztah k inovacím pochází ze Švédska a Norska. Přínosem norského partnera, kterým se stala organizace Innovation Norway, bude zejména proškolení realizačního týmu, zaměstnanců klastrových organizací a jejich členských firem a širokého záběru odborné veřejnosti o uplatňování přístupu ke genderu v inovacích prostřednictvím přenosu nejlepších praktik a zkušeností z Norska. Další aktivity zahrnují genderové audity ve firmách v klastru a zjištění míry uplatňování genderově citlivého přístupu v inovačních a rozvojových strategiích v ČR.

Schválený grant

985 420 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.12.2014, Datum ukončení: 30.10.2015