Zvolte si oblast:

Muži proti násilí na ženách a dětech

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuMuži proti násilí na ženách a dětech
Číslo projektu192
Příjemce

Liga otevřených mužů

www.ilom.cz

Partner

Reform

Popis projektu

Snahy o snížení výskytu domácího násilí v ČR se dosud zaměřují zejména na jeho důsledky a pomoc obětem. Práce s násilnými osobami není v systému prevence domácího násilí v ČR příliš rozšířená, jakkoliv v zahraničí (mj. i v Norsku) patří tyto služby k standardním metodám. Projekt přispívá ke snížení výskytu domácího násilí díky adaptaci know-how norské genderové organizace Reform. V rámci projektu bude do české praxe přenesena v ČR dosud neaplikovaná metoda terapie násilných osob, tzv. metoda zvládání agrese (anger management). V zahraničí je využívána při prevenci násilí v partnerských vztazích i ve výchově dětí. Projekt zahrne výcvik 12 českých odborníků/ic vedený lektorem z organizace Reform. Tento výcvik je doplněn workshopem pro odborníky/ice a veřejnost a seminářem s tiskovou konferencí. Díky konzultacím s norským partnerem vznikne metodika práce s násilnými osobami, jež bude šířena mezi odborníky v ČR. Projektové aktivity zahrnují i přímou práci s násilnými osobami: poradenství (internetové i osobní) 20 osobám a pilotní terapeutickou skupinu pro 12 mužů, kteří obtížně zvládají svou agresivitu.

Schválený grant

1 380 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7.2014, Datum ukončení: 30.6.2015