Zvolte si oblast:

ANNA

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuANNA
Číslo projektu563
Příjemce

Univerzita Palackého v Olomouci

http://www.upol.cz

Popis projektu

Romská žena Anna převzala péči o děti příbuzného, které byly v nukleární rodině sexuálně zneužívané. Péče trvala několik let bez vědomí státních institucí, později se Anna stala pěstounkou dětí. V současné době jsou děti zletilé a plně funkční v majoritní společnosti. Hlavním cílem projektu je vytvoření monografie, případové studie života Anny, která popíše její životní strategie a profesní strategie zúčastněných pracovníků. Výstupy projektu mohou být nástrojem podpory inkluze Romů do majoritní společnosti a profesionální práce s obětmi domácího násilí a tím přispět ke snížení výskytu domácího násilí. Cílovou skupinou jsou pomáhající pracovníci. Biografie Anny bude mít potenciál nabourávat jejich předsudky spojené s etnicitou a genderem klientů, současně poukáže na Anninu sílu organicky propojit kulturu své komunity s oprávněnými požadavky majoritní společnosti.

Schválený grant

322 647 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016