Zvolte si oblast:

Koncert a výstava v Psychiatrické nemocnici v Písku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Psychiatrická nemocnice v Písku (dále jen PNP) byla přemístěna do nových prostor, ve kterých se odehrává řada kulturních akcí jak pro pacienty, tak pro širokou veřejnost.

Nová budova umožnila navýšení počtu lůžek a zkvalitnění místní péče. Pacienti mohou nově využívat přilehlou kavárnu, dílnu – ve které probíhá arteterapie, vlastní kuchyňku – kde se účastní kurzů vaření a místnost sloužící k fyzioterapeutickým masážím.

Vybavení nové nemocnice bylo hrazeno také z Norských fondů, Programu CZ11 – Veřejné zdraví. Projekt s přesným názvem „Implementace systému ucelené rehabilitace Psychiatrické léčebny U Honzíčka“ byl podpořen částkou 8 518 606 CZK

Součástí projektu je také pořádání destigmatizačních akcí, které si kladou za cíl seznámit širokou veřejnost s postupy psychiatrické péče a odstranit tak negativní vnímání, kterého se jí stále dostává.

Jedna z destigmatizačních akcí, vernisáž fotografií s názvem „Obrázky z krajů vzdálených i blízkých“ a koncert kapely 2 Generations, proběhla v kavárně PNP ve čtvrtek 28. ledna.

Fotografie, které zde byly k vidění, pořídil pacient PNP se svým otcem, se kterým se taktéž podílel na tvorbě alba s názvem „Místa klidu“, které bylo na akci pokřtěno.

Tato událost nám dává příležitost ukázat široké veřejnosti, která navštíví akci, že psychicky nemocní lidé v žádném případě nestojí na okraji společnosti a jejich život není jen nemocnice a pojídání léků“ doplnil důležitost podobných akcí manažer publicity projektu - Jakub Švojgr.