Zvolte si oblast:

Schválení předem definovaného projektu Finančního analytického útvaru Ministerstva financí v Programu CZ10

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 9. září 2014 byl v rámci Programu CZ10 - ,,Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady ‘‘ schválen projekt Finančního analytického útvaru Ministerstva financí - ,,Posilování systémů bojujících proti korupci a praní špinavých peněz v České republice ‘‘.

Projekt bude realizován v bilaterální spolupráci s Radou Evropy. Jeho cílem je pomoci určeným cílovým skupinám v boji proti korupčnímu jednání a praní špinavých peněz, a to zejména formou tematicky zaměřených školení. Cílová skupina bude složena ze zástupců orgánů činných v trestním řízení (státní zástupci, soudci, příslušníci Policie ČR) a vybraných zaměstnanců státní správy (Finančního analytického útvaru MF ČR, Úřadu vlády, MSp). V rámci projektu bude zajištěna také výměna zkušeností a know-how mezi zúčastněnými subjekty na národní i mezinárodní úrovni při odhalování, prověřování a vyšetřování trestné činnosti na úseku korupce a navazující finanční kriminality, zejména praní špinavých peněz, vč. získání nových informací a metod při odhalování této trestné činnosti ze zahraničí.

Celkový rozpočet projektu je 23 085 972 CZK.