Zvolte si oblast:

Zahajovací konference Norských fondů v oblasti odhalování a vyšetřování korupce

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

Dne 26. 6. 2014 se v budově Ministerstva financí v Praze uskutečnila Zahajovací konference Programu CZ10 – „Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady“ podpořená z Norských fondů 2009 – 2014. Konference se zúčastnili zástupci Národního kontaktního místa a Zprostředkovatele Programu - Ministerstva financí, Velvyslanectví Norského království v Praze a Rady Evropy.

Na konferenci byl představen obsah Programu CZ10, účastníci konference z řad odborné veřejnosti byli informováni o celkovém zaměření programu. Zároveň byl představen předem definovaný projekt, jehož obsahem je zejména identifikace a pochopení rizik a hrozeb týkajících se korupce, návrhy na zlepšení trestněprávních předpisů v oblasti boje proti korupci a zajištění transparentnosti financování politických stran. Celková alokace pro tento program je stanovena ve výši 1 760 000 eur, tedy téměř 46 milionů korun.

Hlavním výsledkem Programu CZ10 má být posílení institucionální kapacity a lidských zdrojů ve veřejných institucích se zaměřením na protikorupční opatření a s tím související boj proti praní špinavých peněz.