Zvolte si oblast:

Avízo: Zahajovací konference představí dotační program na podporu odhalování a vyšetřování korupce financovaný z Norských fondů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 26. června 2014 se v budově Ministerstva financí uskuteční Zahajovací konference Programu CZ10 – „Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady“ financovaného z Norských fondů 2009-2014. V rámci programu bude realizován jeden předem-definovaný projekt (PDP) v bilaterální spolupráci s Radou Evropy, jehož hlavním cílem je proškolit relevantní osoby působící v rámci veřejné správy na všech stupních při šetření nebo vyšetřování korupčních a souvisejících trestných činů a v rámci trestního řízení v oblastech, kde se vyskytují vysoce rizikové skupiny.

Hlavním cílem programu je posílení institucionální kapacity a lidských zdrojů ve veřejných institucích, místních a regionálních úřadech v přijímajícím státě v odsouhlasených prioritních sektorech prostřednictvím spolupráce a transferu znalostí mezi obdobnými institucemi a úřady v Norsku.

Celková finanční alokace programu je téměř 47 milionů Kč. Program by měl pomoci určeným cílovým skupinám v boji proti této závažné trestné činnosti. Cílová skupina bude složena ze zástupců orgánů činných v trestním řízení (státní zástupci, soudci, příslušníci Policie ČR) a vybraní zaměstnanci státní správy (Finančního analytického útvaru MF ČR, Úřadu vlády, Ministerstva spravedlnosti).

Cílem konference je oficiální zahájení Programu a jeho představení odborné veřejnosti a zástupcům médií.

Pro zástupce médií se bude konat od 10:45h tisková konference za účasti zástupců Velvyslanectví Norského království a Ministerstva financí.

Datum a čas: 26. 6. 2014, 9:15 – 11:15h
Místo: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha
Tisková konference: 10:45 – 11:00h
Kontakt pro přihlašování zástupců médií: Ing. Radek Ležatka, Tiskové oddělení MF, radek.lezatka@mfcr.cz, tel.: 257 042 346