Zvolte si oblast:

Výzva k předkládání návrhů projektů 2013 v podporované oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v rámci Programu CZ09 (Česko-norský výzkumný program)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 29. listopadu 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Norskou vědeckou radou vyhlásilo Výzvu k předkládání návrhů projektů 2013 v podporované oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v rámci Česko-norského výzkumného programu (dříve CZ09 Fond na podporu výzkumu) v Norském finančním mechanismu 2009-2014 (FM 2).

Bližší informace naleznete na www.msmt.cz.