Zvolte si oblast:

Vládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti služeb denní péče v České republice a Norsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuVládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti služeb denní péče v České republice a Norsku
Číslo projektu7F14058
Příjemce

Masarykova univerzita

www.muni.cz

Partner

HiOA NOVA

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je prozkoumat a vysvětlit rozdílné a podobné aspekty diskurzů a strategií klíčových aktérů politik a služeb péče o seniory a děti v kontextu existujících omezení a širších změn na trhu práce, sociálního státu a ekonomického cyklu. Zajímá nás zejména to, jak jsou strategie klíčových aktérů navzájem kompatibilní, respektive slučitelné, a jak efektivně dokáží strategie klíčových aktérů řešit narůstající poptávku po zajištění péče. Srovnáváme tyto strategie ve dvou zemích, přičemž v jedné z nich jsou politiky péče dobře rozvinuté, mají dlouhou tradici a nejsou příliš zasaženy krizí (Norsko) a ve druhé z nich tyto politiky získávají na významnosti pouze pozvolna a jejich rozvoji brání negativní efekty fiskální konsolidace, zatímco potřeby péče stále narůstají (Česká republika). Hlavním účelem tohoto srovnávání je porozumění tomu, jaké strategie sociálních inovací v oblasti služeb péče se v rozdílných sociálních kontextech objevují a jak systém řízení a sociálních investic mohou tyto inovace podporovat.Projekt kombinuje kvalitativní i kvantitativní metody zkoumání a využívá jak již existující datové zdroje na národní i evropské úrovni, tak přináší i nová originální kvalitativní data zaměřená na strategie rodin i jednotlivců s potřebou zajištění péče a na strategie aktérů, kteří služby péče regulují, financují a poskytují. Výsledky projektu významně obohatí znalosti o možnostech a výstupech rozličných přístupů a způsobů řešení poskytování péče a poskytnou tak základ pro tvorbu politik péče při zohlednění současných okolností a podmínek.

Schválený grant

16 562 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.10.2014, Datum ukončení: 30.4.2017