Zvolte si oblast:

Podpořené projekty v rámci Programu CZ09 - „Česko-norský výzkumný program"

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 10. 11. 2014
  • doplněn odkaz na stránku se schválenými projekty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky výzvy v Programu CZ09 – „Česko-norský výzkumný program“ financovaném z Norských fondů. Celková alokace programu aktuálně činí 433,5 mil. Kč, včetně spolufinancování, které poskytuje MŠMT ze svých zdrojů. Z 389 žádostí je podpořeno 19 projektů s finančním rozmezím 16 - 26 mil. Kč. Dalších 7 projektů je umístěno na rezervním seznamu. Z podpořených projektů je 6 zaměřeno na zdraví, 6 na životní prostředí, 2 jsou kombinací životního prostředí a zdraví, 3 projekty spadají do sociálně-humanitní oblasti a 2 jsou zaměřeny současně na zdraví a sociálně-humanitní vědy. Mezi příjemci figurují výhradně univerzity (Univerzita Karlova v Praze, ČVUT Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem a Západočeská univerzita v Plzni) a výzkumné ústavy Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Ústav teorie informace a automatizace, Biofyzikální ústav, Ústav makromolekulární chemie, Ústav experimentální medicíny, Ústav živočišné fyziologie a genetiky a Biologické centrum). Ve všech projektech je povinná spolupráce s norskými partnery.

Zdrojem informací jsou stránky Velvyslanectví Norského království v Praze.

Bližší informace o jednotlivých projektech naleznete v sekci CZ09 Schválené projekty.

 

Dokumenty ke stažení