Zvolte si oblast:

„Zahajovací konference k Česko-norskému výzkumnému programu“ - Program CZ09

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 21. května 2013 se od 10:00 do 11:30 hodin uskuteční v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (budova C – sál C081, Karmelitská 7, Praha 1) zahajovací konference k Česko-norskému výzkumnému programu (dříve pojmenován CZ09 Fond na podporu výzkumu)v rámci Norských fondů 2009–2014. Cílem konference je představit tento program české vědecké a odborné veřejnosti a zástupcům médií.

Konference se zúčastní náměstek ministra školství pro vysoké školství a výzkum Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda, ředitel odboru výzkumu a vývoje prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc., zástupkyně velvyslance Norského království paní Tijana Balac Nilsen, výkonný ředitel Norské vědecké rady Jesper Werdelin Simonsen a ředitelka odboru pro mezinárodní vztahy Ministerstva financí Ing. Eva Anderová.