Zvolte si oblast:

Výdaje spojené s přípravou projektů v rámci programu CZ09 je možné hradit z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

S ohledem na rostoucí počet žádostí v rámci výzvy z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni z oblasti vědy a výzkumu upozorňuje Národní kontaktní místo na fakt, že výzva Česko-norského výzkumného programu – programu CZ09 již byla vyhlášena a je tedy možné výdaje spojené s vyhledáváním partnerů a přípravou projektů v rámci programu CZ09 hradit z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni.

Více se o programu CZ09 a financování iniciativ na podporu přípravy žádostí a hledání partnerské instituce v rámci vědy a výzkumu můžete dozvědět kontaktováním Zprostředkovatele programu CZ09. Kontakty jsou k dispozici na www.msmt.cz.

Národní kontaktní místo upozorňuje, že je nutné se před předložením žádostí o uvolnění prostředků v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni dobře obeznámit s podmínkami potřebnými pro předložení iniciativy a její způsobilosti pro financování v rámci Fondu na národní úrovni, neboť pokud se jedná o takovou iniciativu, která směřuje pouze k přípravě projektové žádosti, je ji možné financovat výhradně z Fondu na programové úrovni příslušného Programu, který tuto možnost nabízí.

Národní kontaktní místo dále informuje, že hlavním cílem a záměrem Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni je finanční podpora širších iniciativ v partnerství s institucemi z donorských států, s konkrétními cíli a výstupy ve vybrané programové oblasti.