Zvolte si oblast:

Match-making event v Česko-norském výzkumném programu v Praze

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 30.-31. května 2013 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Norskou vědeckou radou a Norským velvyslanectvím v Praze akci “Matchmaking Event”

Ve dnech 30.-31. května 2013 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Norskou vědeckou radou a Norským velvyslanectvím v Praze akci “Matchmaking Event”, jejímž účelem je podpora vytváření partnerství ve společných projektech v rámci Česko-norského výzkumného programu (dříve CZ09 Fond pro podporu výzkumu).

Akce se koná v budově C na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7 v Praze. Více naleznete v programu (viz níže).

Setkání k vyhledávání projektových partnerů je pořádána v souladu s cílem programu, kterým je posílení výzkumné spolupráce mezi českými a norskými subjekty ve dvoustranných projektech v základním a aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji.

Matchmaking Event je určena projektovým řešitelům z řad způsobilých uchazečů programu, kterými jsou výzkumné organizace a malé a střední podniky podle příslušných definic Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

Dokumenty ke stažení

Více informací o akci najdete v těchto materiálech (EN):

  • Základní informace o organizaci akce
  • Program akce
  • Den 1 – prezenční listina
  • Den 2 – prezenční listina
  • Formulář – shrnutí o projektu

Registrace na akci byla již uzavřena 16. 5. 2013. Všem včas zaregistrovaným zájemcům byla zaslána oficiální pozvánka.

Avšak z důvodu nebývale velkého zájmu o akci se organizátoři ve snaze zvýšit šanci na nalezení partnera rozhodli k následujícímu opatření:

V případě dodatečně uvolněných míst mohou být v den konání vpuštěni na akci dodateční zájemci. Může být tedy umožněna účast i těm zájemcům, kteří se do 16.5.2013 řádně nezaregistrovali. Nemůže být ovšem zaručeno, že se před zahájením některé z míst skutečně uvolní. Je tedy čistě na zvážení dodatečných zájemců, zda toto riziko podstoupí.

Prvních 10 dodatečných zájemců se mohou ještě zaregistrovat prostřednictví e-mailu do 13 hodin dne 29. 5. 2013:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Štěpán Obrtlík; stepan.obrtlik@msmt.cz