Zvolte si oblast:

Závěrečná konference Programu „CZ08 Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie"

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 30. října 2017 proběhla v Praze v Národním technickém muzeu závěrečná konference Programu CZ08 – Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie. Tento Program, jehož širším cílem je přispět ke zmírnění klimatické změny, se zabýval problematikou zachycování a ukládaní CO2. Program obdržel cca 133 mil. Kč z Norských fondů. Vlastní realizace, do níž bylo zapojeno 8 českých subjektů a 3 partnerské organizace z Norska, zahrnovala zejména 3 výzkumné projekty a 1 projekt zaměřený na sdílení znalostí a zkušeností s odbornou i laickou veřejností. Dále byla podpořena i řada menších aktivit, jako např. konferencí, workshopů a seminářů, zaměřených na podporu rozvoje bilaterálních vztahů a výměnu zkušeností na mezinárodní úrovni.

Podrobnější informace (prezentace z konference, brožuru programu, a další) naleznete zde:

CZ08 Základní informace