Zvolte si oblast:

Zdravotní determinanty a nerovnosti v oblasti zdraví v České republice a Norsku: ponaučení, výzvy a perspektivy spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 9. 2017
  • Aktualizace nadpisu a popisu projektu

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuZdravotní determinanty a nerovnosti v oblasti zdraví v České republice a Norsku: ponaučení, výzvy a perspektivy spolupráce
Číslo projektuNF-CZ07-MOP-1-042-2014
Příjemce

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

http://usm.lf1.cuni.cz/

 

 

Partner

Bergen University College

Popis projektu

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit obousměrnou mobilitu akademických a pedagogických pracovníků mezi Ústavem veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Bergen University College. Výstupy projektu zahrnovaly aktivity v oblasti mobility (dva semináře a dva workshopy v Bergenu a Praze), přípravu společného rukopisu pro předložení recenzovanému časopisu, jakož i přípravu populárních publikací v celostátních médiích. Během těchto aktivit měli účastníci obou stran možnost zvýšit své dovednosti a schopnosti, sdílet osvědčené postupy s kolegy a různými zainteresovanými stranami, a získat inspiraci pro budoucí spolupráci. Tento projekt by se měl stát zázemím pro rozvoj dlouhodobé spolupráce v oblasti zdravotnického vzdělávání a výzkumu, s širokou perspektivou pro další spolupráci mezi Českou republikou a Norskem.

Schválený grant

906 950 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8. 2014, Datum ukončení: 30.9.2015