Zvolte si oblast:

Outdoorové učení a zdravotní tělesná výchova napříč kurikulárním vzděláváním

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 9. 2017
  • Aktualizace čísla

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuOutdoorové učení a zdravotní tělesná výchova napříč kurikulárním vzděláváním
Internetové stránky projektu

http://www.pedf.cuni.cz/

Číslo projektuNF-CZ07-MOP-2-077-2014
Příjemce

Pedagogická fakulta UK

Partner

The University of Stavanger, The Faculty of Arts and Education

Popis projektu

Mobilita podpoří institucionální spolupráci v oblasti vzdělávání a přispěje k jejímu rozvoji. Český partner poskytne znalosti, dovednosti a metody v oblasti zdravotní tělesné výchovy, norský partner v oblasti zážitkové pedagogiky (outdoor learning). Výměna informací, studentská mobilita, stínování (tzv. job shadowing) a vzorové lekce pomůžou v následném procesu rekvalifikace v souvislosti se vzděláváním a inovací učebních metod. Přispěje to k rozvoji vzdělávacích programů. Společné kurzy budou sloužit jako platforma pro vytváření společných modulů, nových pedagogických nástrojů a metod a začlenění zdravotní tělesné výchovy a zážitkové pedagogiky do učebních plánů obou zemí. Studenti a učitelé budou sledovat, předvádět, srovnávat a posuzovat navrhované postupy ve zdravotní tělesné výchově a zážitkové pedagogice ve vzdělávacím procesu a vyhodnocovat jejich integraci v rámci mezipředmětových vztahů.

Schválený grant

587 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.4. 2015, Datum ukončení: 31.3.2016