Zvolte si oblast:

Interdisciplinární vzdělávání mladších historiků matematiky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 9. 2017
  • Aktualizace čísla a popisu projektu

Projekt
KrajMoravskoslezský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuInterdisciplinární vzdělávání mladších historiků matematiky
Internetové stránky projektu

https://www.vsb.cz/cs

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-3-237-2015
Příjemce

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Partner

University of Agder/Department of Mathematical Sciences

Popis projektu

interdisciplinární diskuse. Snažili jsme se zvolit zajímavé, avšak dostatečně široké téma, napsat jasný motivační text a na přednášku přizvat uznávaného zahraničního vědce. Při vytváření programu jsme věnovali pozornost tomu, abychom účastníkům poskytli dostatek času na diskusi se zahraničními kolegy. Tuto skutečnost účastníci opakovaně ocenili. Na závěrečném semináři jsme účastníkům převážně z řad místních matematiků prezentovali některé výsledky výzkumu, které jednoznačně demonstrovaly přínosy projektu. Na těchto akcích bylo prezentováno 10 příspěvků členy týmu a 3 příspěvky pozvanými řečníky. Všechny měly vysokou mezinárodní úroveň. Celkem 5 příspěvků již bylo předloženo k publikaci ve sborníku ze zimní školy zaměřené na historii matematiky, který bude mít formu zvláštního čísla časopisu Dějiny věd a techniky. Několik dalších příspěvků je před dokončením. Hlavní téma projektu však svým rozsahem překročilo podobu knihy či sborníku příspěvků. Příručka, která je výstupem projektu, nám poskytuje solidní základ pro šíření výzkumu mezi zájemci z vědecké sféry. V rámci své komunikační strategie usilujeme o co nejširší publicitu mezi všemi potenciálními zájemci z řad kolegů, přičemž využíváme zejména tištěná média a klasické internetové stránky. Zvýšeného zájmu o zimní školu jsme však rovněž dosáhli díky inzerci na webu academia.edu.

Schválený grant

711 184 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9.2015, Datum ukončení: 30.6.2016