Zvolte si oblast:

DNA – čárové kódy výtrusných rostlin zahrnující biosystematické studium vybraných skupin

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 9. 2017
  • Aktualizace popisu projektu, nadpisu a čísla

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuDNA – čárové kódy výtrusných rostlin zahrnující biosystematické studium vybraných skupin
Internetové stránky projektu

https://www.muni.cz/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-3-104-2015
Příjemce

Masarykova univerzita

Partner

Norwegian University of Science and Technology

Popis projektu

Projekt navázal spolupráci mezi Masarykovou univerzitou (Brno, Česká republika) a Norskou univerzitou vědy a technologie (NTNU, Trondheim, Norsko). V rámci projektu také spolupracovali někteří další vybraní odborníci na taxonomii z jiných institucí. Cíl projektu byl splněn – zpracovali jsme cca 100 taxonů mechů a lišejníků metodou čárového kódu DNA neboli „DNA barcoding“ a na Masarykově univerzitě jsme vytvořili stálou pracovní stanici pro tuto metodu. Sekvence čárového kódu byly využity ke studiu vymezení druhů lišejníků rodů Cladonia, Placynthium a Solenopsora a mechů rodu Sphagnum. Tento projekt jako první v České republice mapoval mechy a lišejníky pomocí metody „DNA barcoding“. Byly určeny další oblasti DNA pro multilokusovou fylogenetickou analýzu vybraných rodů lišejníků a byla též navázána budoucí spolupráce. Dále jsme studovali populace druhu Sphagnum warnstorfii v subarktické, boreální a mírné oblasti pomocí RAD (restriction-site-associated DNA) markerů (RADseq). Data RADseq byla vytvořena v průběhu mobilit v Univerzitním muzeu NTNU pod dohledem místních odborníků. Tento přístup NGS (Next Generation Sequencing) byl zaveden na Masarykově univerzitě a byly úspěšně sdíleny znalosti, což bude probíhat i v budoucnu. Tento projekt zvýšil odbornou způsobilost studentů a pracovníků Masarykovy univerzity, pokud jde o metodu čárových kódů DNA (DNA barcoding) a přístupy k biosystematice založené na NGS. Projekt vytvořil základ pro budoucí spolupráci.

Schválený grant

1 236 302 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7. 2015, Datum ukončení: 30.6.2016