Zvolte si oblast:

Výzva k předkládání žádostí o Přípravné návštěvy v rámci Bilaterálního fondu v Programu CZ07

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 5. listopadu 2014 vyhlásil Dům zahraniční spolupráce jako Zprostředkovatel Programu otevřenou výzvu k předkládání žádostí o přípravné návštěvy v Programu CZ07 – „Spolupráce škol a stipendia“ financovaného z Norských fondů 2009-2014.

Hlavním cílem programu je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi donorskými zeměmi (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou republikou.

Cílem Bilaterálního fondu na programové úrovni je vznik a podpora projektové spolupráce. Přípravné návštěvy jsou finančně podporovány z rozpočtu fondu a jsou zaměřeny na vznik potenciální spolupráce na úrovni projektů, např. příprava žádosti o grant před jejím podáním. Cílovou skupinou oprávněných žadatelů jsou vzdělávací instituce z České republiky nebo z Norska, jejichž záměrem je projektové partnerství za účelem vzniku projektu v rámci Programu CZ07.

Uzávěrka pro předkládání žádostí je 5. ledna 2015 v 16:00.

Text výzvy, příručku pro žadatele a další informace naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce.