Zvolte si oblast:

Zubačka - Unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajLiberecký kraj
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - Programová oblast č. 16

Název projektuZubačka - Unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš
Číslo projektu---
Příjemce

Železniční společnost Tanvald o.p.s.

www.zubacka.cz

Partner

Norsk Jernbaneklubb Museet Gamble Vossebanen

Popis projektu

Prioritou činnosti žadatele - Železniční společnosti Tanvald, obecně prospěšné společnosti - je záchrana a ochrana železničních památek, především unikátního ozubnicového traťového úseku Tanvald – Desná – Kořenov – Harrachov a jejího plnohodnotného zařazení do kulturního dědictví regionu a rovněž do turistické nabídky. Další prioritou je záchrana objektů patřících k ozubnicové železnici i historických vozidel.

Novým záměrem v rámci tohoto projektu je z úplných rozvalin vybudovat a zrekonstruovat bývalou výtopnu železničního nádraží. Tato registrovaná kulturní památka ČR se v současné době nachází na hranici úplného zániku. Železniční společnost Tanvald, o.p.s. se v minulosti snažila za pomoci dotací alespoň konzervovat současný stav, aby nedocházelo k úplnému zničení, rozkradení materiálu znemožňujícímu obnovu. Zpracovala projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy podle původního vzhledu a technického provedení a v roce 2009 získala stavební povolení Drážního úřadu. Stavební povolení bylo letos prodlouženo do 31. 12. 2015. Cílem tohoto projektu je vybudovat ve zrekonstruované budově bývalé výtopny živé interaktivní železniční muzeum pro široké cílové skupiny (děti, mládež, rodiny s dětmi, dospělí, specifické zájmové skupiny návštěvníků) se zájmem o aktivní dovolenou, poznávání a zážitky. V tomto zrekonstruovaném unikátním prostoru kulturní památky bude umístěna ucelená muzejní sbírka, kterou vytvoří historická železniční vozidla, která jsou v nájmu nebo ve vlastnictví zřizovatele Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. (Registrovaný spolek Zubačka) a která jsou díky dobrovolné práci příznivců dosud udržována ve výborném technickém stavu a bezpečném provozu.

V prostoru živého železničního muzea bude bezpečně uložena tato ucelená sbírka muzejní povahy z vlastnictví nebo pronájmu Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.:
1. Unikátní motorová ozubnicová lokomotiva T 426.001 (kulturní památka)
2. Unikátní motorová ozubnicová lokomotiva T 426.003 (kulturní památka)
3. Historický motorový vůz M 240.056 (kulturní památka)
4. Historická motorová lokomotiva T 435.011
5. Historická motorová lokomotiva T 211.037

 a další vozidla z majetku Železniční společnosti Tanvald,o.p.s.

Díky tomuto projektu vznikne ve zrekonstruovaném prostoru nové unikátní živé muzeum s komplexními ucelenými tematickými sbírkami železničních lokomotiv a vozů, zachovávající a prezentující neotřelou formou kulturní dědictví předků. Živé muzeum nechá nahlédnout do útrob vozidel, způsobu péče o ně, nabízí možnost obdivovat technické dokonalosti těchto strojů. Nabídne možnost přeneseně se zúčastnit obnovy vozidel. Vozidla budou mobilní, bude možné s nimi vyjíždět k propagačním akcím a nostalgickým jízdám.

Živé muzeum umožní bezpečné a důstojné uložení movitého kulturního dědictví - památkově chráněných historických vozidel i dalších vozidel, která si péči zaslouží. Živé muzeum svou komplexností a ucelenou prezentací zpřístupní širokým cílovým skupinám, mnoha lidem, kulturní dědictví i technickou dokonalost těch, kteří tu byli před námi. Společnost bude výstupy projektu - ucelené muzejní sbírky prezentovat také neotřelou formou prostřednictvím Nostalgických jízd. Nostalgické jízdy se budou pořádat několikrát do roka projetím železniční trasy z Tanvaldu přes Desnou a Kořenov do Harrachova. V jednání jsou jízdy až do polské Szklarske Poreby. Kromě těchto jízd se budou pořádat rovněž různé slavnostní Muzejní dny na železnici, open air akce, kdy vozidla vyjedou z muzea k živé prezentaci a oslavě historie a technické dokonalosti předků. Tyto aktivity unikátním inovativním způsobem, prostřednictvím doprovodných aktivit, zpřístupní kulturní dědictví velkému množství lidí, představí tak paměť několika národů žijících společně v industrializované kulturní krajině.

Schválený grant

15 302 827 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016