Zvolte si oblast:

Klášter Broumov – živé evropské centrum kultury a vzdělávání

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajKrálovehradecký kraj
Název programuKulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Název projektuKlášter Broumov – živé evropské centrum kultury a vzdělávání
Číslo projektu---
Příjemce

Agentura pro rozvoj Broumovska

www.aprb.broumovsko.cz

Partner

Árstídir

Engegard Quartet

Popis projektu

Cílem projektu je napomoci k vrácení tradiční funkce benediktýnského kláštera v Broumově, jakožto centra vzdělání a kultury. Jedná se o národní kulturní památku, jejíž historie sahá až k počátkům 13. Století. Klášter věky plnil roli duchovního, kulturního, vzdělávacího a ekonomického centra regionu a hrál v určitých dějinných etapách důležitou roli nejen v regionální, ale také české i evropské historii. Díky nešťastným událostem 2. sv.v. a po ní, ztratil klášter nejen své ekonomické zázemí, ale i svou po staletí aktivní komunitu. Jeho prostory byly opuštěy a byl využíván jako koncentrační tábor a následně jako archiv tajných služeb StB. Projekt navrhuje realizaci přípravné fáze projektu k posílení vzájemného partnerství a výměnu know – how s hudebním seskupením Engegard Quartet a čtyř na sebe navazujících kulturně - vzdělávacích aktivit, které jsou zároveň výstupem projektu. Díky překládanému projektu získají spoluprácí se zahraničními partnery evropskou dimenzi a budou umístěny do prostor odpovídajících jejich významu - nově zrekonstruované části benediktýnského kláštera. Začleněním zahraničních partnerů do projektu dojde nejen k posílení bilaterálních vztahů mezi zapojenými kulturními činiteli, ale především k posílení kulturního dialogu a seznámením se s kulturními rozmanitostmi severských partnerů. Klášter tak opětovně získá evropský rozměr centra vzdělanosti a kultury, jakým byl nositelem po staletích. Zahájená kooperace bude stavebním kamenem dlouhodobé spolupráce na těchto případně dalších aktivitách, které se budou v prostorách kláštera realizovat. Projekt předkládá umělecky kvalitní programy, které jsou zaměřeny na různé cílové skupiny. Část programu má ambici a vytváří si renomé v rámci celé ČR a střední Evropy – hudební festival s open-air koncertem zasazeným do skalních měst, po baroku druhého fenoménu regionu. Patří sem také výstavní program Galerie Dům a s ní spojený site specific projekt. Druhá část programu je zaměřena na aktivity, doplňující či rozšiřující nabídku kulturního programu pro místní komunitu. V rámci aktivity ArtCafé je nabízen umělecky a interpretačně kvalitní program žánrů klubového „kavárenského“ charakteru, které ve městě není nabízen. Poslední součástí projektu je unikátní pokus připravit speciální divadelní hru, která by poutavým způsobem mapovala často neznámou historii města a jeho okolí a interpretovala jí způsobem motivujícím sebevědomý rozvoj a aktivitu místní komunity.

Schválený grant

2 411 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 5.1.2015, Datum ukončení: 31.12.2015