Zvolte si oblast:

CZ06 Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 9. 8. 2017
 • Aktualizace základních informací - podpis smlouvy ze dne 31.10.2013
 • Aktualizace kontaktní osoby
 • Doplněn odkaz na webové stránky Programu (u Kontaktní osoby)
 • Aktualizace alokací
 • Alokace a kontakty aktualizovány
 • Upraven titul u kontaktu
 • Aktualizace kontaktu
 • Aktualizace kontaktu CFCU
 • oprava období realizace projektů
 • přidání listovací brožury pro PO17
 • Přidání ročních zpráv
 • Odstranění kontaktních informací a přidání P. Mládkové
 • Změna slova na množné číslo v kolonce Brožury
 • Aktualizace kontaktních osob

Obecné informace o Programu CZ06 Kultura

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ06
NÁZEV PROGRAMU KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ
ČÍSLO PROGRAMU CZ06
HRAZENO Z EHP fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 4. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Program se skládá ze dvou programových oblastí. Programová oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví“ byla zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví. Prostřednictvím oprávněných aktivit (restaurování, stavební a nestavební úpravy, stabilizační opravy, technické opatření zajišťující dlouhodobé uchování a prezentace movitých a nemovitých hodnot) byla podpořena záchrana a uchování těchto památek dalším generacím.
Programová oblast č. 17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“ podpořila kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog. V zájmu vytvoření různorodé nabídky uměleckých forem a projevů buly podpořeny projekty z oblastí profesionálního divadla včetně divadla pohybového a nonverbálního, profesionálního tance a vizuálního umění, profesionálního výtvarného umění, profesionálního hudebního umění v oblasti klasické, soudobé a alternativní hudby a v neposlední řadě z oblastí filmového umění.

Alokace Programu 21 490 000 EUR 569 485 000 CZK
Datum podpisu Dohody o Programu Smlouva podepsána 31. 10. 2013
Zprostředkovatel Programu Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo
Odbor Mezinárodní vztahy
 
Kontaktní osoba

Programová oblast 16

Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Suzana Jovaševićová
Tel.: +420 257 044 594
E-mail: suzana.jovasevicova@mfcr.cz

Oddělení realizace, monitorování a hodnocení

Ing. Eva Tomšejová
Tel.: +420 257 042 745
E-mail: eva.tomsejova@mfcr.cz

Centrální finanční a kontraktační jednotka

Mgr. Petra Mládková
Tel.: +420 257 042 750
E-mail: petra.mladkova@mfcr.cz 

Programová oblast 17

Oddělení připravy a koordinace

Mgr. Suzana Jovaševićová
Tel.: +420 257 044 594
E-mail: suzana.jovasevicova@mfcr.cz

Oddělení realizace, monitorování a hodnocení

Ing. Eva Tomšejová
Tel.: +420 257 042 745
E-mail: eva.tomsejova@mfcr.cz

Centrální finanční a kontraktační jednotka

Mgr. Petra Mládková
Tel.: +420 257 042 750
E-mail: petra.mladkova@mfcr.cz

Partner Programu

Ministerstvo kultury ČR
Oddělení fondů EHP

Kontaktní osoba

Ing. Radek Bouška         
Tel.: +420 725 749 920
E-mail: radek.bouska@mkcr.cz

Ing. Jan Hrdlička
Tel.: +420 702 010 459
E-mail: jan.hrdlicka@mkcr.cz

Webové stránky programu: www.norskefondy.cz 

Partner na úrovni Programu z donorského státu Arts Council of Norway
Kontaktní osoba Karen Varden
E-mail: Karen.Varden@kulturrad.no
Hlavní cíl Programu 1. Ochrana a zachování kulturního a přírodního dědictví příštím generacím a jejich zpřístupnění veřejnosti
2. Zintenzivnění kulturního dialogu a posílení evropské identity prostřednictvím porozumění kulturní rozmanitosti
Programové oblasti Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví otevřená výzva
předem definované projekty
Alokace: 444 784 400 CZK / 16 784 317 EUR
Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví malé grantové schéma
Alokace: 62 250 000 CZK / 2 500 000 EUR
Bilaterální spolupráce Bilaterální spolupráce na programové úrovni:
- Pro žadatele: kontaktní seminář.
- Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů.
Alokace: 8 542 275 CZK / 322 350 EUR
 Brožury
Zprávy o programu