Zvolte si oblast:

Seminář o zpřístupňování audiovizuálního dědictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Seminář Archivní film dnes, realizovaný jako bilaterální iniciativa v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ06, se bude konat v úterý 26. 5. 2015 od 9:00 do 18:00 v Malém sále Městské knihovny v Praze (Mariánské náměstí 1). Seminář pro širokou veřejnost připravily Národní filmový archiv, Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA a Asociace evropských filmoték ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze.

Seminář posiluje bilaterální vztahy v oblasti realizace projektu Digitalizace a digitální restaurování českého filmového dědictví, který je podpořen grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska a spolufinancován Ministerstvem kultury ČR.

Tématem semináře je digitalizace filmových a audiovizuálních sbírek, která probíhá zpravidla za účelem jejich zpřístupnění. Digitalizace je však pouhým prvním krokem k tomu, aby byly audiovizuální sbírky skutečně přítomny v našem povědomí. Zahraniční i domácí hosté přednesou příklady nejlepší praxe, jak aktivní využívání bohatých sbírek audiovizuálního dědictví umožňovat, podporovat a rozvíjet. Seminář bude probíhat v angličtině se simultánním tlumočením do češtiny.

Více informací naleznete na stránkách projektu, nebo na Facebooku.