Zvolte si oblast:

Verifikace procesu hodnocení v rámci programu CZ06 Programová oblast 16

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 16. října 2014 zahájilo Ministerstvo financí verifikaci procesu hodnocení v rámci výzvy k předkládání žádostí o grant v programové oblasti č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví v Programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění.

U všech předložených žádostí v IS CEDR došlo ke změně stavu žádosti ze stavu "Hodnocení kvality žádosti" do stavu "Verifikace procesu hodnocení".

V průběhu verifikace bude ověřen soulad hodnotícího procesu a s příslušnými pravidly EHP a Norských fondů a jednotlivých doporučených žádostí.

Předpokládá se, že o výsledcích verifikace a celého hodnotícího procesu budou žadatelé vyrozuměni dopisem a zprávou v IS CEDR nejpozději v polovině listopadu 2014.

Předběžné výsledky vzhledem ke stavu hodnotícího procesu nejsou poskytovány.