Zvolte si oblast:

Schválení předem definovaného projektu Národního památkového ústavu v Programu CZ06

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 18. 9. 2014
  • opraven název žadatele

Dne 29. května 2014 byl v rámci Programu CZ06 - ,,Kulturní dědictví a současné umění‘‘ schválen projekt Národního památkového ústavu ,,Průmyslové dědictví‘‘.

Projekt je zaměřen na poznání, zhodnocení a zprostředkování poznání v oblasti péče o průmyslové dědictví a spolupráci mezi odbornými institucemi památkové péče v České republice a Norsku. Jádrem je vzájemné seznámení se s průmyslovým dědictvím na norské a české straně, s metodami dokumentace, hodnocením z pohledu památkové péče, s metodami obnovy a edukace. V rámci projektu vznikne publikace věnovaná významným příkladům průmyslového dědictví ČR a Norska. Publikaci bude doprovázet komorní výstava věnovaná průmyslovému dědictví. Partnerem projektu je norská instituce The Directorate for Cultural Heritage – Riksantikvaren.

Celkový rozpočet projektu je 3 852 225 CZK.