Zvolte si oblast:

2013

Přehled zveřejněných výzev k předkládání návrhů v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v roce 2013.

ilustrace

Vydáno

Upozornění k výzvě z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů (aktualizace příloh č. 1 a č. 9)

Upozornění k výzvě z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů. Zprostředkovatel Programu CZ01 zveřejní v polovině února 2013 revidovanou Přílohu č. 1 - “Způsobilé výdaje Fondu” a revidovanou Přílohu č. 9 – „Soupis uhrazených dokladů k žádosti o platbu z Fondu“.