Zvolte si oblast:

Obnovení 3. Výzvy – Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Na základě realokace úspor v programu CZ01 „Technická asistence a Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni“ byla navýšena alokace Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni. 3. Výzva v rámci tohoto Fondu je tímto od 8. července 2016 obnovena a je opět možné předkládat žádosti o uvolnění prostředků.

Více informací, text výzvy, pokyny pro žadatele a standardizované přílohy žádosti naleznete zde.