Zvolte si oblast:

Online seminář pro konečné příjemce grantů programu Kultura (výzvy ACC1 a CB1) a PDP projektů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí - Zprostředkovatel programu Kultura organizuje Online seminář pro konečné příjemce grantů programu Kultura (výzvy ACC1 a CB1) a PDP projektů.

Seminář se uskuteční ve středu 3. března 2021 (od 9:00 h do 13:00 h).

Cílem semináře bude seznámit konečné příjemce především s jeho povinnostmi, monitorováním projektu, změnami a finanční stránkou projektu. Seminář je primárně určen pro konečné příjemce grantů programu Kultura z výzev Umělecká a kulturní kritika (ACC1), Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem (CB1) a tzv. Předem definované projekty (PDP) programů Lidská práva, Řádná správa, Spravedlnost a Zdraví.

Na seminář se lze registrovat pod tímto registračním formulářem, a to nejpozději do středy 3. března 2021.

Agenda semináře a link pro přihlášení na seminář budou zaslány registrovaným účastníkům na e-mailovou adresu v dostatečném předstihu před konáním akce.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na email: Eva.Tomsejova@mfcr.cz.

S ohledem na online formu semináře není počet účastníků akce omezen.