Zvolte si oblast:

2024

Informace o úspěšných projektech minulého i aktuálního programovacího období, zajímavých akcích a událostech.

ilustrace

Vydáno

Dětí a mladistvých s psychickými problémy stále přibývá. VFN rozšiřuje péči

Rozšíření multidisciplinárního týmu, zkvalitnění ambulantní péče, terapie hrou, moderní terapeutické a edukační aktivity, vybudování a vybavení dvou unikátních terapeutických zahrad nebo posílení informovanosti rodičů, tak vypadá další rozšíření psychiatrické péče o mladistvé, ke kterému přistoupila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze v rámci projektu „Edukačně terapeutické centrum VFN“ na Psychiatricé klinice. Projekt pro adolescenty za více než 14,5 milionu korun je financován z Fondů EHP 2014-2021.

Vydáno

Trest a pomoc nejsou v rozporu

Intervenční programy pro odsouzené: V Tereziánském sále Břevnovského kláštera se 15. dubna 2024 za přítomnosti zástupců Velvyslanectví norského království v Praze, ředitelství norské nápravné služby, Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva financí ČR, vedení Vězeňské služby ČR a zapojených věznic, garantů, lektorů a odborné veřejnosti uskutečnila slavnostní závěrečná konference projektu Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů.

Vydáno

Česko-norský tým vědců představil prvotřídní technologii pro převod řeči na text pro norštinu, švédštinu a dánštinu

Ve čtvrtek 14. března 2024 byly představeny významné inovační pokroky v oblasti řečových technologií, přičemž za ním stojí tým českých a norských odborníků. Tento úspěch byl prezentován na tiskové konferenci v norském Trondheimu s online přenosem. Jedná se o úspěšné dokončení mezinárodního partnerství mezi NEWTON Technologies, Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a Norskou univerzitou vědy a techniky v Trondheimu (NTNU).

Vydáno

Život s demencí – projekt Charity Ostrava přispěl k osvětě a podpoře neformálních pečujících

Onemocnění demencí zásadně mění život nemocného člověka i jeho blízkých. Podpora rodiny, stabilní zázemí a využití profesionálních služeb umožňují nemocnému prožívat jeho život co nejkvalitněji. Charita Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity spolu s partnery uskutečnili projekt zaměřený šíření informací o životě s demencí a podporu neformálních pečovatelů.

Vydáno

Projekt Hlava v pohodě se loučí, výstupy zůstávají volně k dispozici

Projekt Hlava v pohodě byl 31. 12. 2023 ukončen. Vznikl v květnu 2021 proto, že v souvislosti s covidovou izolovaností dětí a dospívajících se začalo ukazovat, že jejich duševní zdraví není v dobré kondici. Vzdělávací centrum Turnov se zaměřilo na děti a dospívající ve věku 11–16 let, pedagogické pracovníky, rodiče dětí a komunitu obecně. Cílem byla podpora duševního zdraví, osvěta a prevence.

Vydáno

Výstava Praha feministická. Místa, kde se psala historie

Výstava v Kampusu Hybernská v Praze unikátním způsobem představí místa spojená s historií ženského hnutí v Praze. Byla zahájena vernisáží v předvečer MDŽ, ve čtvrtek 7.3.2024 a potrvá do 12. dubna 2024.

Vydáno

Slavnostní otevření moderního policejního vzdělávacího zařízení v Kutné Hoře: Důležitý krok pro bezpečnost a profesní rozvoj

Dne 12. března 2024 byl v Kutné Hoře slavnostně zahájen provoz nového policejního vzdělávacího zařízení, které vzniklo přestavbou části bývalých kasáren. Symbolickým přestřižením pásky byl zahájen provoz moderního zařízení, které má sloužit pro vzdělávání policistů a zaměstnanců policie, ale také pro podporu místní a státní samosprávy.

Vydáno

Zastavme kolotoč násilí: jak zabránit přenosu násilí mezi generacemi?

Počet případů domácího násilí meziročně narůstá. Jen v loňském roce policie využila institutu vykázání násilné osoby ze společného obydlí v 679 domácnostech s nezletilými dětmi – to je o 119 případů více než v roce 2022. Vyplývá to ze statistik intervenčních center pro osoby ohrožené domácím násilím. Jejich pracovníci navíc upozorňují, že u dětí vystavených domácímu násilí se zvyšuje riziko přenosu násilí. Komunikační kampaň s názvem Kolotoč násilí radí nejen obětem, ale i svědkům či pachatelům násilí, jak pomyslný kolotoč zastavit.

Vydáno

Fotografická výstava Můj svět ukazuje život v sociálně vyloučené lokalitě očima dětí

Seznámit se základy řemesla, ale především zažít úspěch a poznat něco nového. To bylo cílem fotografických dílen obecně prospěšné společnosti Nová škola a spolku 400 ASA pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí z Krásné Lípy a Šluknovska. Čtyřiadvacet vybraných fotografií, které v rámci těchto workshopů vznikly a které nabízí svědectví o tom, jak tyto děti vidí svůj svět, je nyní ke zhlédnutí v pražské 400 ASA Gallery. Výstava s názvem Můj svět trvá od 20. února do 2. března 2024.

Vydáno

2,3 mld. Kč ročně. Tolik stojí léčba zdravotních dopadů sexualizovaného násilí, ukázal výzkum.

2,3 mld. Kč ročně je vynaloženo z veřejného zdravotního pojištění na léčbu dopadů sexualizovaného násilí. Vyplývá to z nového výzkumu organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. a agentury MindBridge Consulting a.s. Dle výzkumu se s nějakou formou sexualizovaného násilí setkalo 58 % žen. Konkrétně se znásilněním pak každá pátá žena (20 %). 76 % obětí znásilnění uvedlo dopady na své psychické nebo fyzické zdraví, vztahy, studium, práci, či dokonce život ohrožující dopady. Ženy, které zažily znásilnění ve věku do 15 let, téměř všechny uvedly, že to mělo negativní dopady na jejich život (93 % respondentek).

Vydáno

Zikmundova vila otevírá své virtuální brány seniorům a imobilním občanům

Zikmundova vila ve Zlíně nastínila plány pro tento rok. Největší novinkou je zavedení virtuální prohlídky, díky které se stane dostupnou také seniorům a imobilním. Klasické komentované prohlídky vily pak budou obohaceny o video se záběry ze života Miroslava Zikmunda. V plánu jsou také besedy se zajímavými hosty, v nejbližší době do vily zavítají architekt Josef Pleskot nebo vnuk Jiřího Hanzelky, Jakub Brynda. Pokračovat bude i spolupráce s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Baťovou vilou.

Vydáno

Jak vykouzlit úsměv mámy? Průlomový projekt Perinatal.cz se zabývá ženskou psychikou během těhotenství a mateřství

Národní ústav duševního zdraví a Úsměv mámy se zaměřily na problematiku duševního zdraví žen v období těhotenství a mateřství. Na oblast, kterou se dosud v České republice nikdo systematicky nezabýval. V projektu proběhla studie, která by mohla být základem plošného screeningu psychiky maminek a systému pomoci těm, které to potřebují.

Vydáno

Vědci z České republiky a Norska společně pracují na inovativním projektu využití vodíku na českých železnicích

Výzkumný projekt nazvaný RegioHyt sjednotil síly českých a norských vědců v ambiciózním úsilí o využití vodíku jako paliva pro české železnice. Toto inovativní konsorcium vytvořilo norský výzkumný institut SINTEF a české organizace ÚJV Řež, VŠCHT Praha, Výzkumný Ústav Železniční, Česká vodíková technologická platforma, Centrum dopravního výzkumu a Správa železnic ČR. Projekt podpořený Fondy EHP prostřednictvím Programu Výzkum (KAPPA) odstartoval v roce 2021 s hlavním úkolem posoudit potenciál nasazení vlaků s vodíkovým pohonem na českých železnicích.