Zvolte si oblast:

Slavnostní otevření moderního policejního vzdělávacího zařízení v Kutné Hoře: Důležitý krok pro bezpečnost a profesní rozvoj

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 12. března 2024 byl v Kutné Hoře slavnostně zahájen provoz nového policejního vzdělávacího zařízení, které vzniklo přestavbou části bývalých kasáren na Žižkově. Symbolickým přestřižením pásky byl zahájen provoz moderního zařízení, které má sloužit pro vzdělávání policistů a zaměstnanců policie, ale také pro podporu místní a státní samosprávy.

Toto vzdělávací středisko je výsledkem projektu PDP2 "Modernizace policejního výcvikového centra", který má za cíl zefektivnit vzdělávací systém policie, posílit prevenci kriminality a zlepšit bezpečnostní situaci v České republice. 

Slavnostního ceremoniálu se kromě ministra vnitra Víta Rakušana a policejního prezidenta Martina Vondráška zúčastnil také zástupce norského velvyslanectví v Praze Per Øystein Vatne a další významné osobnosti. Martin Vondrášek zdůraznil význam nového zařízení pro zkvalitnění profesního vzdělávání policistů a zaměstnanců policie: "Toto vzdělávací středisko má posílit policejní spolupráci, prevenci a boj proti trestné činnosti a zabezpečit ochranu lidských práv."

Slavnostní otevření policejního výcvikového centra

Přestřižením pásky bylo slavnostně otevřeno moderní výcvikové policejní centrum v Kutné Hoře

Ministr vnitra Vít Rakušan využil příležitosti k ocenění práce policistů a vyjádřil naději, že nové zařízení poslouží k pořádání konferencí na vysoké mezinárodní úrovni: "Ocenil jsem, že objekt bude sloužit nejen k dalšímu profesnímu růstu policistů, ale bude k dispozici i místní samosprávě, státní správě."

V rámci areálu se nacházejí tři rekonstruované budovy: školicí objekt s učebnami a počítačovými učebnami, ubytovací objekt pro účastníky vzdělávacích akcí a konferenční zasedací sál. Součástí je i multifunkční cvičební polygon s překážkovou dráhou splňující standard NATO.

Polygon

Tréninkový polygon splňuje standard NATO

Ubytovací objekt nabízí pokojové standardy hotelu s kapacitou 90 lůžek, každý pokoj má své vlastní hygienické zázemí a společenskou místnost s kuchyňkou. Vzdělávací zařízení plánuje využití pro různé kurzy a školení, včetně účasti odborné veřejnosti. 

Konferenční sál s kapacitou 96 míst je již od loňského roku využíván pro různé aktivity, včetně manažerských kurzů, porad, workshopů a společných jednání česko-polských hlídek. Tyto aktivity dosud zahrnovaly převážně jednodenní formáty, avšak plánuje se rozšíření na vícedenní kurzy. Tato multifunkční a moderně vybavená místnost poskytuje ideální prostředí pro různé druhy profesního vzdělávání a mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti.

Zařízení

Nové zařízení poskytuje ubytování, školící prostor, ale také odpočinkovou zónu

Policie ČR již plánuje další rozvoj areálu dle aktuálních potřeb profesního vzdělávání z vlastních finančních zdrojů. Tímto krokem se otevírá nová etapa v oblasti bezpečnosti a profesního rozvoje policie v České republice.

Po slavnostním otevření moderního policejního vzdělávacího zařízení v Kutné Hoře následovala závěrečná konference, která se konala nejenom k ukončení projektu PDP2 "Modernizace policejního výcvikového centra", ale i projektu PDP1 "Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností", které realizoval. 

konference

Závěrečná konference obou předem definovaných projektů PDP1 "Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností" a PDP2 "Modernizace policejního výcvikového centra"

Oba projekty jsou realizovány v rámci Programu Vnitřní věci, Programové oblasti 20, tedy Mezinárodní policejní spolupráce a boj proti trestné činnosti, které jsou financované z Norských fondů v letech 2014-2021. Konečným příjemcem těchto projektů je Policejní prezidium ČR, konkrétně Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy.