Zvolte si oblast:

Projekt Hlava v pohodě se loučí, výstupy zůstávají volně k dispozici

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt Hlava v pohodě byl 31. 12. 2023 ukončen. Vznikl v květnu 2021 proto, že v souvislosti s covidovou izolovaností dětí a dospívajících se začalo ukazovat, že jejich duševní zdraví není v dobré kondici. Vzdělávací centrum Turnov se zaměřilo na děti a dospívající ve věku 11–16 let, pedagogické pracovníky, rodiče dětí a komunitu obecně. Cílem byla podpora duševního zdraví, osvěta a prevence.

Realizace projektu byla zahájena 1. 12. 2021, ukončen byl na konci roku 2023. Hlavními aktivitami byla tvorba vzdělávacího programu, podcastů, organizace dvou seminářů a závěrečné online konference.

Vzdělávací program Hlava v pohodě – došlo k vytvoření podkladů pro vedení výuky na 2. stupni ZŠ. Vzdělávací program zahrnuje 8 tematicky zaměřených modulů, je možné je realizovat jako celek nebo i samostatně. Každý modul je kompletním návodem na vedení dvouhodinové výuky na dané téma (včetně her, audiopříloh, pracovních listů apod.). Moduly mohou využít všichni pedagogové se zájmem o duševní zdraví. Veškeré podklady jsou zdarma k dispozici ke stažení na www.hlava-v-pohode.cz/vzdelavaci-program/    

Vzdělávací program obsahuje tyto moduly:

  • Duševní zdraví a psychohygiena
  • Meditace a cvičení pro zdraví
  • Mindfulness – Jak být vědomě tady a teď
  • Zdravý životní styl
  • Vztah k sobě
  • Soužití s okolím
  • Emoce a jak s nimi zacházet
  • Stres a jak s ním zacházet

Podcasty Hlava v pohodě – v podcastech mluví mladí moderátoři o potížích a o tom, co řeší dnešní dospívající. Snahou bylo nabídnout řešení, říct jim, že nejsou sami, kam se můžou obrátit pro pomoc a že se nemají bát si o ni říct. V podcastech bylo možné získat informace o tom, jak se starat o duševní zdraví a jak zvládat výzvy, se kterými se můžou setkat. Cílová skupina jsou dospívající ve věku 11–16 let, ale mohou poslouchat i rodiče a další věkové kategorie. Podcasty vznikaly ve spolupráci s odborníky na daná témata a s dětskými psychology, natáčení se zúčastnilo mnoho zajímavých hostů.

Celkem bylo zveřejněno 20 podcastů: O Kyberšikaně; Proč se nebát psychologa; Sebepřijetí; Rozvod 1/2; Rozvod 2/2; Já a ti druzí; Meditace a relaxace; Digitální závislost; Jak nezblbnout na netu; Jak mluvit o závislostech; Kdo jsem, kdo se mi líbí a kdo se v tom má vyznat?!; O sebepoškozování a prevenci; Domácí násilí aneb Když to doma není OK; Šikana a její svědci; Stres; Úzkost a deprese; Čas na spánek; Psychická odolnost; Jak na zdravé vztahy a Závěrečné ohlédnutí.

Podcasty je možné si poslechnout na Spotify.

Semináře Hlava v pohodě – byly zorganizovány dva semináře zaměřené na duševní zdraví dětí.

První seminář se uskutečnil 12. 10. 2022, nesl název Duševní obtíže a duševní nemoci dospívajících. Druhý seminář Hlava v pohodě v Turnově se konal 19. 5. 2023 ve spolupráci s Fokus Turnov, z. s. Mgr. Lenka Meixnerová pohovořila o tom, jak si zachovat duševní zdraví a jak o něj pečovat, a také o tom, kam je možné se v případě duševních obtíží v Turnově a okolí obrátit pro pomoc. Seminář se konal v rámci akce města Turnov Hravě jak žít zdravě a kampaně A DOST…

Studijní materiály z obou seminářů lze nalézt na www.hlava-v-pohode.cz/seminare/.

Závěrečná online konference Duševní zdraví dětí a dospívajících se konala 15. 11. 2023, byla určena pro odbornou i širokou veřejnost. V rámci konference zazněly příspěvky zástupců Technické univerzity v Liberci, Univerzity ve Stavangeru a prezentovali jsme projekt Hlava v pohodě, jeho výstupy a možnost použití. Prezentace z konference jsou zveřejněny na www.hlava-v-pohode.cz/konference/.  

Projekt Hlava v pohodě (ZD-MGS1-014) realizovalo Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., byl financován z Fondů EHP 2014–2021 z programu Zdraví. Partnery projektu byla Technická univerzita v Liberci a Univerzita ve Stavangeru.

Veškeré informace o projektu a výstupy lze nalézt na www.hlava-v-pohode.cz a na www.vctu.cz.

Zdroj: https://www.mzcr.cz/projekt-hlava-v-pohode-se-louci-vystupy-zustavaji-volne-k-dispozici/