Zvolte si oblast:

Otevření 2. kola grantových výzev v Programu Dejme (že)nám šanci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Nadace Open Society Fund Praha jako Zprostředkovatel Programu Dejme (že)nám šanci vyhlašuje dne 14.11.2014 druhé kolo výzev k předkládání žádostí o grant. Celkem bude v tomto kole rozděleno 21,5 milionů CZK na malé granty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí.

Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice.

Podpořené projekty by měly pomoci rozšířit pružnou pracovní dobu a další formy flexibilních pracovních úvazků pro rodiče předškolních dětí, zajistit dostupnost služeb péče o děti ve věku 0–6 let, zvýšit povědomí o genderových tématech či provést audity veřejných politik z pohledu rovnosti žen a mužů. Cílem programu je rovněž rozvoj služeb pro osoby ohrožené domácím násilím, prevence a snížení výskytu domácího násilí či násilí na ženách a mužích.

O granty mohou žádat obce, kraje, firmy, akademický sektor, nevládní i jiné organizace.

Uzávěrka pro předkládání žádostí je 14. ledna 2015.

Více informací, text výzev, příručku pro žadatele a další formuláře naleznete na stránkách programu Dejme (že)nám šanci.