Zvolte si oblast:

Stop násilí pro zdravotnictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuStop násilí pro zdravotnictví
Číslo projektu595
Příjemce

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy

http://www.rosa-os.cz

Místní partner projektu

Vysoká škola zdravotnická

Popis projektu

Cílem projektu je přispět k prevenci a snížení výskytu domácího násilí a zvýšení informovanosti o této oblasti mezi pomáhajícími zdravotnickými profesemi. Naplnění cílů bude postaveno na komplexním vzdělávání klíčových profesí (pedagogové a studenti zdravotnických a lékařských škol), prevenci a výzkumu. Vytvoříme vzdělávací modul včetně e-learningových materiálů, instruktážních videí pro nelékařské zdravotnické profese (sestry, záchranáři) a vzdělávacího manuálu. Zajistíme výcvik pedagogů a studentů zdravotních škol, včetně praxe a odborných konzultací s pracovnicemi poradenského centra a vedení bakalářských prací. Komplexní vzdělávací modul bude nabídnut i dalším relevantním školám, studentům, nemocnicím a profesím ve zdravotnictví. Pro vzdělávání na školách, pro studenty i pedagogy a pracovníky ve zdravotnictví bude speciálně vyškolen tým interních školitelů. V oblasti prevence se uskuteční mediální kampaň zaměřená na podporu projektu a zvýšení motivace žen ohrožených násilím vyhledat odbornou pomoc.

Schválený grant

1 915 001 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016